Nikad ne dopuštajte svojoj vrućoj ženi da ide sam u teretanu